Med hammare och hjärta – Sunds bruk under 150 år

Boken om Sunds bruk under 150 år.

Boken om Sunds bruk under 150 år.

Den 8 april 1868 grundades Sunds bruk vid Alnösundet på platsen för ett gammalt färjeläge. Bakom satsningen stod sågverkspatronen Erik Jan Hammarberg och tidningsmannen Lars Johan Hierta, känd som Aftonbladets skapare.

Från en blygsam början som stångjärnssmedja och mekanisk verkstad utvecklades Sunds bruk i mitten av 1900-talet till en modern exportindustri. På 2000-talet har Sunds under växlande namn blivit ett globalt service- och teknikföretag och är idag en del av Valmetkoncernen. Företaget är världsledande inom fiberprocesser med avancerad forskning och utveckling. Teknologin används i massa- och pappersfabriker över hela världen och har bland annat resulterat i bättre och billigare hygienprodukter för konsumenterna.

Den här boken handlar om hur det blev möjligt att skapa en världsledande verkstadsindustri mitt i skogens gröna bälte vid Norrlandskusten. Här skildras också samhället som växte fram i samklang med bruket – en berättelse om herrgårdsliv, arbetarlängor, folkrörelser och nöjen och om ett myller av människor som sökte sig till Sunds bruk med drömmar och visioner.

Boken ges ut av Valmet AB i samarbete med förlaget Design Sundsvall.

Each chapter in this book has a summary in English.

Boken om Sunds bruk under 150 år.

Författare Nils Johan Tjärnlund.