Har gjort …

Hopp för Järva (2022)

 

I´m fine, en av landets första resebloggar. Läs mer här.

Logo IFU (Institutet för försäkringsutbildning).


Gatufesttidningen, designansvarig tillsammans med Camilla Dückhow.


ST:s Trofasttidning, ny design, redigering Annalena Persson.

Stenstanstidningen, projektledning, designansvar tillsammans med Annalena Persson.

När jag slutade på Sundsvalls Tidning etablerade jag ett samarbete med Sundsvalls Nyheter, som fortsatte ge ut Stenstanstidningen, men då i tabloidformat. För den lite äldre grafiska utformningen hämtade vi inspiration i tidningen med samma namn som gavs ut i Sundsvall 1891 – 1893.

Under drygt 15 år har jag även varit verksam i organisationen Society for news Design.

  • 1993 – 1996 Ordförande i den skandinaviska avdelningen. www.snds.org/
  • 1997 – 2002. Ledamot och sedan ordförande i den internationella styrelsen. www.snd.org/
  • Föreläsare. Under dessa år och senare, även flitigt anlitad som föreläsare i USA, Europa och Asien.
  • I slutet av 1980-talet introducerade jag även datorgrafik/informationsgrafik på Sundsvalls Tidning och skapade de första dagliga väderkartorna.
  • Tillsammans med orkesterledaren Stig Robertsson, initiativtagare till Entré Sundsvall.
  • Gjorde första utredningen för ST kring elektronisk publicering. Projektledare för ST Online, senare. ST.nu.
  • Skapade min första webbplats 1995 (numera www.snds.org, då låg den på Swedish Connections webbhotell i Sundsvall).
  • Jobbat mycket med kvalitetssäkring och användargränssnitt på webben.