Bok nummer 2 i Kriminologi

Kriminologi – Tematiska fördjupningar, andra boken av Anna Larsson finns nu ute i handeln.

Boken är ett läromedel i första hand tänkt för gymnasiet men kan med fördel användas även av universitets- och högskolestudenter som studerar kriminologi. Då flera av de teman som boken tar upp är aktuella samhällsfrågor kan den även vara intressant för en bredare läsekrets än endast studerande.

Boken är tematiskt uppbyggd och kapitlen kan läsas oberoende av varandra. De flesta kapitel inleds med en ordlista och är rikligt illustrerade med bilder, tabeller och diagram. Boken används med fördel tillsammans med grundboken i samma serie; Kriminologi – Läran om brott och brottslighet.
Källmaterialet är rikligt och bygger till största delen på det specialister på området formulerat. Delar av boken har faktagranskats av experter inom varje område. Boken gör inte anspråk på att vara ett självständigt vetenskapligt arbete, resonemang och forskningsresultat har förkortats och inga källhänvisningar förekommer även om det emellanåt refereras till källorna.
I boken Kriminologi – Tematiska fördjupningar ger författaren perspektiv på flera aktuella kriminalpolitiska frågor samt fördjupar läsaren i polisuppdraget, gärningsmannaprofilering, kriminalteknik och svenska mord vi minns. Anna Larsson har mångårig erfarenhet av att undervisa i kriminologi.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.