Mitt liv bortom rubrikerna – Striderna i mediefamiljerna

STriderna omslag-1

I december 2018 publicerade vi boken ”Marabou, Röd-Lotta och Gangster-Kalle” av Anders Öhrn. Den blev en verklig snackis i Sundsvall. I början av maj 2019 kommer årets snackis! Förre chefredaktören på Sundsvalls Tidning, Börje Alströms bok ”Mitt liv bortom rubrikerna. Striderna i mediefamiljerna”. Där avslöjar han maktkampen och familjefejderna som ledde till att ägarfamiljerna tappade greppet om tidningen. Det öppnade för ett övertagande som till slut blev Mittmediakoncernen.

Börje Alström skriver i inledningen:
” Jag hade aldrig kunnat föreställa mig vad som skulle dölja sig i den enorma samling dokument som mina släktingar lämnat efter sig. Min första tanke var. Varför sparar man på allt detta? Handlingar som man normalt sett kastar. Både därför att man inte vill att eftervärlden skall få veta allt och för att en del är så komprometterande att det helst borde glömmas. Men dokumenten måste ha sparats därför att man ville precis det motsatta.”

En av dem som bidragit med intressanta fakta är förre chefredaktören för Gefle Dagblad, Robert Rosén:
”Jag fick kännedom om att GD skulle köpa ST på ett annorlunda sätt, säger Robert Rosén, f.d. chefredaktör på GD, i ett samtal med mig våren 2018.  Vi hade internpostkuvert på GD, man strök ett namn och skrev en ny adressat. Det var inte meningen att jag skulle få brevet som innehöll en beskrivning av hur affären med ST skulle gå till, men genom den felaktiga adresseringen fick jag tidigt och oavsiktligt veta vad som var på gång. Jag trodde inte det var sant att lilla GD skulle köpa den betydligt större ST-koncernen, säger Robert.”

Boken utkommer våren 2019. Abonnera på nya inlägg överst i spalten här till höger så missar du inte informationen om när boken släpps!