Vi ses på Knaust – vid trappan!

omslag-knaust-boken-hela-la%cc%8agupplo%cc%88st

I boken ”Vi ses på Knaust – vid trappan!” möter vi många intressanta personer och spännande händelser ur hotellets förflutna. Vi får stifta bekantskap med hotellets framväxt under de stora träpatronernas epok och den vision av glans och glitter som hotellet kom att bli. En hägring mitt i det norrländska skogslandskapet. Vi får också del av de skrönor och legender som kom att uppstå och för den som efter läsningen vill pröva på så går det att ställa sig vid spisen och själv tillreda något av de bifogade recepten – direkt ur Oscar Knausts egen receptbok.

Hotel Knaust är utan tvekan den mest omtalade och kända byggnaden I Sundsvall och ett av Sveriges mest kända hotell under 1900-talet och fram till idag.
Ända sedan hotellet öppnades i november 1891 har det varit ett besöksmål och en mötesplats för både bofasta Sundsvallsbor och inresande gäster.
Hotellet restes ur askan efter den stora stadsbranden 1888 och hotellets första ägare
var August Ferdinand och Anna Knaust.
När August dör 1907 drivs hotellet vidare av hustrun Anna ända till 1917 då hotellets skötsel övertas av äldste sonen Oscar.
Under de första åren på 1900-talet hade Oscar Knaust befunnit sig på en bildningsresa i Europa för att lära sig hotell och restaurangnäringen från grunden. Wiesbaden, London och Paris var städer där Oscar insöp både nödvändiga kunskaper om gastronomi, hotellekonomi och världsvana men också språkkunskaper som blev en del av den internationella prägel som han förde med sig tillbaka till Sundsvall och Hotel Knaust efter sina läroår.
Under 1930- och 40-talen hade hotellet sina tidiga glansdagar mycket präglade av den mycket populäre och välkände hotellchefen Oscar Knaust. Efter Oscars död dröjer det några år innan hotellet får en ny ledning i familjen Wilöfs gestalt. Pappa Gunnar Wilöf köper till slut upp hotellet och låter det så småningom gå i arv till sonen Bo som skapar en ny storhetstid ända fram till 1978 då hotellet stängs på grund av de stora kostnader för en grundläggande renovering tillsammans med förändringar i de behov som styrde efterfrågan på hotelltjänster i stort. Det var dyra tider att driva storhotell.
Därmed kunde hotellets historia vara över men efter några turbulenta år med olika ägare och verksamheter i huset återuppstår Hotel Knaust 2002, nu i form av Elite Hotel Knaust och heter så än idag.
Mycket nöje och bon apetit.

Nils Johan Tjärnlund, författare
Tomas Melander, projektledare
Svenåke Boström, förläggare